Picture of Stoica Lorena
Pentru ONG-uri si partenerii acestora!
de către Stoica Lorena- duminică, 3 august 2008, 12:08
 

FUNDAŢIA PENTRU DEZVOLTAREA SOCIETĂŢII CIVILE,  

împreuna cu Fundaţia pentru Parteneriat şi cu

Fondul de Dezvoltare a Euroregiunii Carpatice – FDEC România

lanseaza

Cererea de propuneri de proiecte - Runda I

în cadrul

Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE)

Fondul pentru Organizaţii Neguvernamentale

Documentele de referinţă pentru această cerere de propuneri sunt Ghidul solicitantului şi Formularul Cererii de Finanţare, care se găsesc pe urmatoarele pagini de web:

www.fdsc.ro/pagini/ngofund.php

www.repf.ro şi

- www.carpathianfoundation.org/cf/web/branch_ro/

Întrebările referitoare la prezenta cerere de propuneri de proiecte vor fi transmise prin e-mail la adresele:

  1. Pentru schemele de granturi mari administrate de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile la  ngofund@fdsc.ro, tel 021-3100177, fax 021-3100180. Persoană de contact: Simona Constantinescu.
  2. Pentru schemele de granturi mici

    • Schema administrată de Fundaţia pentru Parteneriat în domeniul protecţiei mediului întrebările vor fi adresate la office@repf.ro, Tel/fax 0266-310678. Persoană de contact: Csilla Daniel

    • Schema administrată de Fondul de Dezvoltare a Euroregiunii Carpatice FDEC România în domeniul patrimoniul cultural, la cfro@cfoundation.org. Tel/fax: 0259 –419758. Persoană de contact: Lorena Stoica

Întrebările frecvente sau care pot fi relevante şi pentru alţi solicitanţi, împreună cu răspunsurile, vor fi publicate periodic pe site-urile mentionate mai sus.